KONYA HOSPİTAL HASTANESİ

Ayakta Muayene İşlemleri

Laboratuvar Hizmetleri

Radyoloji ve Nükleer Tıp

Yatış Gerektiren İşlemlerde Oda Ücretleri

Ameliyatlar

SGK Kapsamında Olmayan Diğer İşlemler

Check-Up Paketi

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%15

http://konyahospital.com/